O nas

flpl  flru flde  flen flfr

Pogodnie o… „Pogodzie”!

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” z Kleszczewa Kościerskiego w Gminie Zblewo i Powiecie Starogard Gdański, które jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS 0000151612, powołała do życia w 1996 r. Pani Barbara Klońska. Pochodząc z Gdyni, przodującej w sferze opieki nad osobami niepełnosprawnymi, dla dobra swego niepełnosprawnego syna Michała osiedliła się w wiejskiej Gminie Zblewo i to właśnie na jej gruncie postanowiła stworzyć organizację, która miała się zająć jej sprawnymi inaczej obywatelami. Bardzo ważnym powodem powstania „Pogody” był także fakt, iż na terenie Gminy Zblewo nikt do tej pory nie zajmował się osobami niepełnosprawnymi, które bezczynnie spędzały czas w czterech ścianach swych rodzinnych domów.
Powstało więc Stowarzyszenie „Pogoda” jako oddolna inicjatywa społeczna, wychodząca naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu w sferze osób niepełnosprawnych a jego głównym zadaniem stała się szeroko pojęta ich rehabilitacja oraz wsparcie ich rodzin. „Pogoda” była i jest nadal jedyną instytucją, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi na terenie Gminy Zblewo. Stowarzyszenie od 2002 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim, do którego uczęszcza 30 niepełnosprawnych intelektualnie obywateli tejże Gminy. Stowarzyszenie prowadzi także „Gminny Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych” oraz wydaje własny biuletyn „Partner”, w którym zamieszcza bieżące informacje ze swego życia i materiały przydatne osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W „pogodnym” ŚDS funkcjonują następujące pracownie: kulinarna, haftu i szycia, plastyczna, stolarska, informatyczna, ogrodniczo- przyrodnicza, rehabilitacyjna oraz kawiarenka „Mała Czarna”. Uczestnicy ŚDS przy pomocy terapeutów są usamodzielniani, uspołeczniani oraz aktywizowani zawodowo, co powoduje ich stały rozwój oraz poprawę funkcjonowania społecznego. Zarząd Stowarzyszenia oraz Kierownictwo ŚDS dbają bardzo o to aby poziom specjalistycznych usług, które organizacja ta świadczy, był na jak najwyższym poziomie. Dlatego też starają się o pozyskiwanie jak największych środków finansowych na bieżącą działalność Stowarzyszenia, gdyż te uzyskiwane z budżetu państwowego nigdy nie pozwoliłyby na utrzymanie tak wysokiego standardu, jaki ma „pogodny” ŚDS. Dzięki zabiegom władz Stowarzyszenia i ŚDS oraz szczodrości ludzi dobrego serca, podopieczni „Pogody” bywają na wielu imprezach i uroczystościach, jeżdżą na biwaki i wycieczki (również zagraniczne), występują na konkursach i festiwalach, aktywnie wpływając tym samym na życie lokalnego społeczeństwa oraz całego kraju. Biorą także udział w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych, występach wokalno- tanecznych, pokazach mody oraz zawodach sportowych, na których odnoszą liczne sukcesy. Stowarzyszenie ma swój kociewski zespół artystyczny, grupę taneczną i kabaret oraz samodzielnie organizuje wiele imprez. „Pogoda” od lat współpracuje z przedstawicielami władzy państwowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność spotyka się z dużym uznaniem ze strony wielu osób oraz instytucji, u których „Pogoda” zyskała opinię solidnego i godnego zaufania partnera. Dowodem profesjonalizmu „Pogody” jest n.p. Wyróżnienie Wójta Gminy Zblewo za działalność społeczno- gospodarczą naszej organizacji w roku 2007 oraz List Gratulacyjny Marszałka Województwa Pomorskiego, który otrzymaliśmy na 15- lecie aktywnej działalności. Z pracy Stowarzyszenia zadowoleni są także jego niepełnosprawni podopieczni oraz ich rodzice a działalność „Pogody” spotyka się z poparciem społeczeństwa, które dostrzega jak ważną pełni ona w nim rolę. „Pogoda” ma bardzo ambitne plany na dalszą swą działalność. Stowarzyszenie rozszerza zakres zajęć z hipoterapii a w niedalekiej przyszłości zamierza otworzyć „Centrum Aktywnej Rehabilitacji”, którego działalnością pragnie służyć całej lokalnej społeczności. „Pogoda” planuje też organizację imprez, których głównym celem będzie integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, ich promocja w lokalnym środowisku oraz szeroko pojęta aktywizacja tego ostatniego. Stowarzyszenie prowadzi również własne mieszkania treningowe, w których niepełnosprawni uczą się samodzielnego życia oraz planuje uruchomienie mieszkań chronionych. Widząc też bardzo duże zapotrzebowanie społeczne „Pogoda” przygotowuje się także do otwarcia mieszkań, w których zamieszkają samotne osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia i pomocy. „Pogoda” planuje również podjęcie działalności opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda” jest i zawsze będzie otwarte na współdziałanie z tymi wszystkimi, którym na sercu leży dobro osób sprawnych inaczej. Pogodnie pozdrawiając, zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy!

Wojtek Kloński – Przewodniczący SON „Pogoda”

Zarząd Stowarzyszenia:

Przewodniczący Zarządu SON „Pogoda”
– Wojtek Kloński (terapeuta zajęciowy)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu SON „Pogoda”
– Marta Wysocka